• Salle Communale de Coppet (map)
  • Place des Ormes
  • Coppet

De jaarlijkse ALV vindt dit jaar plaats op 26 september. En na het grote succes van vorig jaar, staat er na afloop van de ALV weer een Indonesische maaltijd voor u klaar, opgeschept door het bestuur!

Zaal open vanaf 18:00u
Aanvang om 18:30u

De agenda en concept notulen van de vorige ALV worden u per mail toegestuurd op of rond 15 augustus. Aanmelden is ook vanaf die datum mogelijk en kan tot uiterlijk 20 september.

Kosten: CHF 40,- per persoon. Dit is inclusief drank.