Voor alle Leidenaren (en overige geïnteresseerden) die rondom het meer van Genève wonen,

Ieder jaar wordt rond 26 november op meerdere plaatsen in de wereld de Cleveringa-lezing georganiseerd voor alle personen die in Leiden hebben gestudeerd en andere geïnteresseerden.

In Genève vindt de Cleveringa-bijeenkomst dit jaar plaats op donderdag 23 november vanaf 19.00 uur. De lezing wordt verzorgd door prof.dr.J. Gussekloo, hoogleraar ouderengeneeskunde. De titel van de lezing luidt: “Nieuwe ouderengeneeskunde: een uitdagende klus.”  
Zoals gebruikelijk wordt de lezing voorafgegaan door een borrel en afgesloten met een diner. 

Nadere informatie volgt via persoonlijke uitnodiging aan alle Leidenaren die bekend zijn bij het LUF Comité Genève. Wilt u in dit bestand worden opgenomen, mail dan naar fenna.fellrath@gmail.com.

Inschrijven voor de bijeenkomst graag per email vóór 10 november a.s.

Met vriendelijke groeten,
namens het LUF Comité Genève e.o.,
Fenna Fellrath-Leeflang